linkedin

PALVELUT

  • Yrityskauppoihin ja liikkeenluovutuksiin liittyvät henkilöstöasiat
  • Yritysostoihin ja fuusioihin liittyvä selvitystyö, HR Due Diligence
  • Integraatioprosessit
  • HR-prosessien, käytäntöjen ja toimintamallien luominen ja jalkauttaminen
  • Työhyvinvointiprojektit
  • Henkilöstöjärjestelmien käyttöönottoprojektit
  • Yhteistoiminta (YT) ja uudelleenorganisointi
  • Henkilöstöpäällikköpalvelut

Tarkoitukseni on tuoda henkilöstöjohtamiseen leanin oppeja: asiakaskeskeisyyttä, osallistavuutta, toimivia ja yksinkertaisia prosesseja, jatkuvaa parantamista, visuaalista johtamista ja hyvää johtamista.

Copyright © 2017 H2R Finland Oy, Riikka Kaunisto, Sanna Laakkonen